Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Đề cương tuyên truyền 20/09/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ (09/10/1947 – 09/10/2021)
4416/CAT-PX03 10/09/2021 Thể lệ cuộc thi viết và vận động sáng tác về lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hữu Phước
260/HD-LĐLĐ 30/08/2021 Hỗ trợ cho con đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập Chủ tịch Hà Đức Quảng
257/HD-LĐLĐ 27/08/2021 Hướng dẫn tham gia cuộc thi videoclip phòng chống dịch COVID-19 Nguyễn Ngọc Hướng
3801/UBND-KGVX 26/08/2021 Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn 6666 của Bộ y tế về các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị Trần Ngọc Đương
255/CV-LĐLĐ 25/08/2021 Tuyên truyền dân tộc và tôn giáo Phó Chủ tịch Nguyễn ngọc Hướng
247/LĐLĐ 19/08/2021 CV_247 triển khai cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn Nguyễn Ngọc Hướng
29/KH-LĐLĐ 19/08/2021 KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” Nguyễn Ngọc Hướng
08/CV-TBUDCNTT&TT 13/08/2021 V/v phối hợp tuyên truyền hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử Nguyễn Thị Hồng Thuý
125/KH-TLĐ 12/08/2021 TỔ CHỨC CUỘC THI VI DEO CLIP VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID Ngọ Duy Hiểu

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập

Đang trực tuyến:

Tổng lượt truy cập: