ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Album:  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2018 - 2023
  • Big Img CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2018 - 2023
  • Big Img ĐỒNG CHÍ HOÀNG DÂN MẠC - BÍ THƯ TỈNH ỦY - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
  • Big Img ĐỒNG CHÍ HOÀNG DÂN MẠC - BÍ THƯ TỈNH ỦY - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẶNG BỨC TRƯỚNG VÀ LÃNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI
  • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THU HỒNG - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI
  • Big Img - ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA XVI (2018 - 2023)
  • Big Img CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY - UBND TỈNH CHỤP ẢNH TRONG LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA XVI (2018 - 2023)
  • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THU HỒNG - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - UV BTV TỈNH ỦY - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TẶNG HOA CHIA TAY CÁC ĐỒNG CHÍ THÔI KHÔNG THAM GIA BAN CHẤP HÀNH, UB KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÓA MỚI
  • Big Img CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ DO LĐLĐ THÀNH PHỐI VIỆT TRÌ - CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC - NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH PHỐI HỢP TỎ CHỨC