LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

Album:  LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ
  • Big Img SỬ CA CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
  • Big Img Đ/C BÙI VĂN QUANG - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM
  • Big Img Đ/C BÙI VĂN QUANG - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TRAO BỨC TRƯỚNG VÀ TẶNG HOA CHÚC MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ
  • Big Img Đ/C TRẦN THANH HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM
  • Big Img Đ/C TRẦN THANH HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG HOA CHÚC MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ
  • Big Img CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG CÔNG ĐOÀN CHO CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ
  • Big Img ĐỒNG CHÍ HÀ KẾ SAN - UV BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH CHO CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ; ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TẶNG HOA CHÚC MỪNG CÁC CÁ NHÂN