CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

Album:  CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ
  • Big Img LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP; CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRAO CỜ LƯU NIỆM CHO 16 ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH
  • Big Img Chao mung 70 nam
  • Big Img LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP; CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRAO CỜ LƯU NIỆM CHO 16 ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH
  • Big Img LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRAO GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN CHO CĐCS COSTMOST 1
  • Big Img LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH; BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP; CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRAO GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TASA