HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CNVCLĐ LẦN THỨ VII NĂM 2018

Album:  HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CNVCLĐ LẦN THỨ VII NĂM 2018
 • Big Img ĐỒNG CHÍ HÀ KẾ SAN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG HOA CHO CÁC ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI THAO
 • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẢI - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TẶNG CỜ LƯU NIỆM CHO CÁC ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ HÀ KẾ SAN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH, SỞ VĂN HÓA - TT&DL, BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TRAO CỜ LƯU NIỆM VÀ TẶNG HOA CHO CÁC ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI THAO,
 • Big Img NỘI DUNG THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG TẠI HỘI THAO
 • Big Img NỘI DUNG THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN TẠI HỘI THAO
 • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - UV BTV TỈNH ỦY - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẢI - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẮC THỦY - GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH - PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THAO TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ PHẠM SƠN - PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ PHÙNG QUANG VINH - PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
 • Big Img ĐỒNG CHÍ HÀ KẾ SAN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH, SỞ VĂN HÓA - TT&DL, TRAO GIẢI CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT GIẢI