CNVCLĐ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNGTRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
17/10/2017  - 7:24 AM
Cùng với sự phát triển của đất nước và của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng, những năm qua đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn tỉnh đã có bước phát triển lớn mạnh, tăng nhanh về số lượng, chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, phong trào CNVCLĐ và Công đoàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Đất Tổ, là sợi dây nối liền giữa Đảng, Nhà nước với người lao động.
Xem tiếp
NÂNG CAO VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ÐOÀN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI
17/10/2017  - 7:19 AM
Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam sinh ra và trưởng thành từ một nước nông nghiệp, vốn là thuộc địa của thực dân, đế quốc, nhưng do sớm tiếp thu lý luận, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cộng sản, công nhân và công đoàn quốc tế, có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nên đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng quan trọng, nòng cốt trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Xem tiếp
Tham luận: Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2015
28/09/2016  - 9:57 AM
Tham luận: Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2015; 10 năm cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội (2005 - 2015)
Xem tiếp
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG
07/04/2016  - 8:20 AM
Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhiều đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Xem tiếp
NÂNG CAO KỸ NĂNG, TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ
07/04/2016  - 8:18 AM
Công tác tuyên truyền, vận động trong CNVCLĐ là một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn, mà yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền chính là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.
Xem tiếp
Đổi mới công tác Tuyên Giáo trong tình hình mới
29/09/2014  - 10:58 AM
Trong suốt lịch sử đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN), công tác tuyên giáo CĐ luôn bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐ;
Xem tiếp
THÔNG BÁO
CV “Vv phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh ”
THƯ VIỆN ẢNH
HỘI DIỄN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ VÀ KỶ NIỆM 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

PHÚ THỌ NHỮNG LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM

Biểu Dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ


Xem tất cả

VIDEO CLIP
MUSIC

LIÊN KẾT
TRUY CẬP
Số người đang online:
154
Số lượt truy cập:
180

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN ĐẤT TỔ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Giấy phép số:18/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ.
  Điện thoại: (0210) 3846 482; Email: congdoandatto@gmail.com