CNVCLĐ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
GIỚI THIỆU CHUNG
 

sulfasalazin i alkohol

sulfasalazin crohn sulfasalazin lijek sulfasalazin kaufen

lansoprazol 40 mg

lansoprazol 30 mg link lansoprazol x omeprazol

Phần 1: LỜI GIỚI THIỆU KT

 

     Hiện nay sự nghiệp đổi mới đang đi vào chiều sâu, sự phát triển của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ về thông tin đang diễn ra nhanh chóng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học của CNVCLĐ được nâng lên, cùng với quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, vấn đề đặt ra cho tổ chức Công đoàn là phải đổi mới toàn diện, nội dung và phương thức hoạt động, nhất là trên lĩnh vực truyền thông nhằm chuyển tải thông tin hoạt động phong phú và đa dạng của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hữu ích đến người lao động. 

     Trang thông tin điện tử Công đoàn Đất Tổ phản ảnh bức tranh toàn cảnh về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của cả hệ thống Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nêu gương những điển hình tốt; chuyền tải các quy định về chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trau đồi kiến thức và năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước.

      Trang thông tin điện tử Công đoàn Đất Tổ lần đầu tiên ra mắt bạn đọc chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, rất mong sự đóng góp của các đồng chí để giúp cho trang thông tin ngày càng phong phú, hấp dẫn lôi cuốn được nhiều người truy cập vào trang website này.

Giới thiệu chung Cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Tên cơ quan : Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ : Đường Nguyễn Tất Thành - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 0210.3 846 482; Fax : 0210.3842 852

E-mail :congdoandatto@gmail.com
Website: 
http://congdoandatto.org.vn


 

Phần 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

(Trích Điều 30 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013)

       1. Tuyên truyền đường lối, chủ  trương của  Đảng, chính  sách, pháp  luật của  Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        2. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Tham gia với cấp ủy Đảng, Cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.

        3. Phối hợp với các Cơ quan chức năng của Nhà nước, Công đoàn ngành Trung ương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động trong các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

        4. Chỉ đạo các Công đoàn ngành địa phương, Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn các khu công nghiệp, Công đoàn Tổng Công ty (thuộc tỉnh, thành phố) và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Điều lệ này.

        Phối hợp với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đóng trên địa bàn.

        5. Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc các Công đoàn cấp trên cơ sở khác đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố những nội dung sau đây:

         - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

         - Phối hợp với các Cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trong các vụ án về lao động và Công đoàn khi người lao động yêu cầu.

          6. Tổ  chức, vận động đoàn viên và người lao động rèn luyện học tập nâng cao  trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở văn hóa công nhân, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm và tư vấn pháp luật của Công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

          7. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.

        8. Hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội các Công đoàn cấp dưới; phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn vững mạnh.

         9. Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

         10. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Trích Điều 30 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013)

 

Phần 2: Các kỳ Đại hội của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

 

1. Đầu năm 1947 Công đoàn Phú Thọ được thành lập do đồng chí Hoàng Tám (tức Hoàng Quýnh) Bí Thư công vận tỉnh làm thư ký. Đến tháng 3/1947 đồng chí Hà Thị Thục Trinh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu về Phú Thọ cùng tham gia công tác công đoàn. Tháng 5/1947 đồng chí Hà Thị Thục Trinh được phân công chỉ đạo thành lập công đoàn xưởng Ngòi lửa. Tháng 11/1947 đồng chí Hoàng Tám chuyển công tác khác, đồng chí Hà Thị Thục Trinh tham gia Tỉnh uỷ Phú Thọ và làm thư ký Liên Hiệp Công đoàn tỉnh, trụ sở xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà. Sau khi thành lập hệ thống tổ chức công đoàn Phú Thọ có 4 huyện (Hạ Hoà, Thanh Ba, Lâm Thao, Tam Nông), 1 Công đoàn công binh xưởng và 31 công đoàn cơ sở. Việc thành lập Công đoàn Phú Thọ đầu năm 1947 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng mang tầm vóc của một Đại hội. Đến đầu năm 1948 số đoàn viên công đoàn là 2.524 người, cán bộ chuyên trách 20 người, BCH Liên hiệp Công đoàn tỉnh có 9 người.

2. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II:

     Tổ chức vào tháng 6/1951, tại xã Hương Xạ, Hạ Hoà. Đồng chí Nguyễn Thành Đô (Sau này làm Chủ tịch UBND tỉnh) được bầu làm Thư ký, sau đó đồng chí Nguyễn Mạnh Tài làm thư ký 1952-1953, cuối năm 1953 đồng chí Hoàng Quốc Lâm được cử làm Bí Thư Đảng Đoàn - Bí Thư Liên chi uỷ.

3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thức III

     Tổ chức tháng 3/1956, Đại hội bầu BCH gồm 13 đồng chí, BTV 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tỵ được bầu làm Thư ký, đến tháng 1/1959 đồng chí Trần Lưu Vỵ (sau này Phó Bí Thư Tỉnh uỷ) được Tỉnh uỷ phân công làm Thư ký.

4. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV:

     Diễn ra từ ngày 12 – 16/01/1960 ở Thị xã Phú Thọ, có 174 đại biểu tham dự, Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự khuyết, BTV gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Lưu Vỵ được bầu làm Thư ký, các đồng chí Phạm Văn Hạp, Nguyễn Văn Thơ làm phó Thư ký.

5. Đại hội Công đoàn lần thứ V:

      Diễn ra từ ngày 02 – 04/4/1963, có 209 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu BCH gồm 33 đồng chí (có 4 đồng chí dự khuyết), BTV gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được bầu làm Thư ký, các đồng chí Phạm Văn Hạp, Trần Lạng là Phó thư ký.

     - Tháng 2/1968 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được cử giữ chức Thư ký, các đồng chí Nguyễn Thái Giảng, Nguyễn Kim Đàm, Ngô Liệp làm Phó thư ký.

6. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ I:

       Diễn ra từ ngày 5 – 7/7/1973 tại Thị xã Phú Thọ, Đại hội đã bầu BCH gồm 25 đồng chí, BTV gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được bầu Thư ký, đồng chí Nguyễn Phúc Y làm Phó thư ký.

7. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II:

       Diễn ra từ ngày 12 – 16/9/1977 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu BCH gồm 35 đồng chí, BTV gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Văn Tiêu làm Thư ký.

8. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III:

       Diễn ra từ ngày 28 – 31/10/1980 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu BCH gồm 39 đồng chí, BTV gồm 11 đồng chí, đồng chí Trần Văn Tiện được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Văn Khang làm Phó thư ký.

9. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV:

        Diễn ra từ ngày 28 – 30/6/1983 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đồng chí, BTV gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Văn Phúc được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Đức Xương làm Phó thư ký. Năm 1986 đồng chí Phúc chuyển công tác khác, đồng chí Ngô Thị Đắc được bầu làm Thư ký. Năm 1987 đồng chí Phùng Văn Lô được bầu làm Phó thư ký.

10. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V:

      Diễn ra từ ngày 23 – 2/9/1988 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đồng chí, BTV gồm 11 đồng chí, đồng chí Ngô Thị Đắc được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Phùng Văn Lô, Hán Vĩnh Thịnh làm Phó Chủ tịch.

11. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI:

       Diễn ra từ ngày 28 – 30/4/1993 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu BCH gồm 39 đồng chí, BTV gồm 13 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Lô được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Kiều Công Thành, Nguyễn Duy Lập được bầu làm phó Chủ tịch. Tháng 8/1995 đồng chí Nguyễn Duy Lập chuyển sang làm phó Giám đốc BHXH tỉnh, tháng 9/1996 các đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải và Phan Bá Sang được bầu làm Phó Chủ tịch.

        Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã ra Nghị quyết về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh: Phú Thọ và Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/01/1997 LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khi mới tái lập có 10 LĐLĐ huyện, thành, thị; 08 CĐ ngành, 841 CĐCS, với 67.984 đoàn viên. BCH lâm thời có 33 đ/c, BTV có 10 đ/c, đ/c Phùng Văn Lô làm Chủ tịch, các đ/c Nguyễn Thị Kim Hải và Kiều Công Thành làm Phó Chủ tịch.

12. Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XII:

       Diễn ra từ ngày 5-7/5/1998 tại Việt Trì, có 250 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu BCH gồm 39 đ/c, BTV gồm 13 đ/c, đ/c Phùng Văn Lô làm Chủ tịch, các đ/c Nguyễn Thị Kim Hải và Kiều Công Thành làm Phó Chủ tịch. Tháng 10/2002 đ/c Nguyễn Thị Kim Hải được bầu làm Chủ tịch.

13. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII:

       Diễn ra từ ngày 13-14/5/2003 tại Việt Trì, có 249 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu BCH gồm 39 đ/c, BTV gồm 13 đ/c, đ/c Nguyễn Thị Kim Hải được bầu làm Chủ tịch, các đ/c Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Văn Liệu được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 6/2004 đ/c Nguyễn Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch thay đ/c Nguyễn Thị Kim Hải sang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 9/2004 đ/c Bùi Quang Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 1/2008 đ/c Phan Thị Hạnh Nguyên được bầu làm Chủ tịch.

14. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV:

       Diễn ra từ ngày 12-14/5/2008 tại Việt Trì, có 300 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đ/c, BTV gồm 13 đ/c, đ/c Phan Thị Hạnh Nguyên được bầu làm Chủ tịch, các đ/c Đỗ Văn Liệu, Bùi Quang Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 9/2009 đ/c Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 7/2010 đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch.

15. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV:

       Diễn ra tại Việt Trì từ ngày 28-30/1/2013, đại hội có 300 đại biểu thay mặt cho 109.995 đoàn viên trên địa bàn tỉnh về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đ/c, BTV gồm 12 đ/c, đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Chủ tịch, các đ/c Bùi Quang Hồng, Nguyễn Việt Hùng làm Phó Chủ tịch. Tháng 1/2014 đ/c Nguyễn Thị Hồng Lâm được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động công đoàn đến năm 2018.

 


Các tin khác

GIẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ PHỐI HỢP

THÔNG BÁO
CV “Vv phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh ”
THƯ VIỆN ẢNH
HỘI DIỄN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ VÀ KỶ NIỆM 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

PHÚ THỌ NHỮNG LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM

Biểu Dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ


Xem tất cả

VIDEO CLIP
MUSIC

LIÊN KẾT
TRUY CẬP
Số người đang online:
141
Số lượt truy cập:
172

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN ĐẤT TỔ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Giấy phép số:18/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ.
  Điện thoại: (0210) 3846 482; Email: congdoandatto@gmail.com