CNVCLĐ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ PHỐI HỢP
 

prednisolon psykose

prednisolon virkning prednisolon nyre prednisolon hud

prednisolon psykose

prednisolon mod allergi http://nootropil-hu.com/prednisolon-piller.aspx prednisolon 60 mg

finasterid pris

finasterid aurobindo http://finasterihandkob.website finasterid aurobindo

1. CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

 

Chủ tịch :  Nguyễn Văn Chiến

Địa chỉ:   Thị trấn Lâm Thao - Lâm Thao – Phú Thọ 

Số lượng CNVCLĐ: 3 425 người (trong đó: Nữ  1 378 người) 

Số Đoàn viên: 3 425 người (trong đó: Nữ 1 378 người) 

........................................................................................................................................

2. CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM  

Chủ tịch : Nguyễn Xinh 

Điện thoại : 0210 3829 053  

Địa chỉ:   Huyện Phù Ninh – Phú Thọ 

Số lượng CNVCLĐ: 1 861 người (trong đó: Nữ  548 người) 

Số Đoàn viên: 1 861 người (trong đó: Nữ 548 người) 

......................................................................................................................................... 

 

3. CÔNG ĐOÀN VIỄN THÔNG TỈNH 

 

Chủ tịch : Hà Mạnh Dũng 

Địa chỉ:   Đại lộ Hùng Vương – Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ 

Điện thoại : 0210 3846 219  

Số lượng CNVCLĐ: 417 người (trong đó: Nữ  87 người) 

Số Đoàn viên: 402 người (trong đó: Nữ 87 người) 

......................................................................................................................................... 

 

4. CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH 

 

Chủ tịch : Nguyễn Thị Thêm

Địa chỉ:   Đại lộ Hùng Vương – Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ  

Điện thoại : 0210 3846 106  

Số lượng CNVCLĐ: 288 người (trong đó: Nữ  180 người) 

Số Đoàn viên: 288 người (trong đó: Nữ 180 người)

......................................................................................................................................... 

 

5. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG  NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ  

 

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thuỷ

Địa chỉ:   Đường Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì – Phú Thọ 

Điện thoại : 0210 3868 288 

Số lượng CNVCLĐ: 56 người (trong đó: Nữ  26 người) 

Số Đoàn viên: 55  người (trong đó: Nữ 25 người) 

......................................................................................................................................... 

6. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỀN HÙNG  

Chủ tịch: Ngô Thị Minh Hương 

Địa chỉ:   Khu I - Vân Phú - Việt Trì – Phú Thọ 

Điện thoại : 0210 3970 000

Số lượng CNVCLĐ: 81 người (trong đó: Nữ  53 người) 

Số Đoàn viên: 81  người (trong đó: Nữ 53 người) 

......................................................................................................................................... 

 

7. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

 

Chủ tịch : Vũ Thị Bích Tâm 

Địa chỉ:   SN 1514 - đường Hùng Vương - Việt Trì 

Điện thoại : 0210 3817 700  

Số lượng CNVCLĐ: 117 người (trong đó: Nữ  84 người) 

Số Đoàn viên: 112 người (trong đó: Nữ 84 người) 

......................................................................................................................................... 

 

8. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ THỌ

 

Chủ tịch : Trần Văn Vạn 

Địa chỉ:   SN 1959B - Đường Hùng Vương - Việt Trì – Phú Thọ 

Điện thoại : 0210 3810 035  

Số lượng CNVCLĐ: 80 người (trong đó: Nữ  49 người)

Số Đoàn viên: 80  người (trong đó: Nữ 49 người) 

.........................................................................................................................................

 

9. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TỈNH PHÚ THỌ

            Chủ tịch : Đào Minh Hồng

 

            Địa chỉ:   1500 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

            Điện thoại : 0210 3816 515

            Số lượng CNVCLĐ: 33 người (trong đó: Nữ  18 người)

            Số Đoàn viên: 33  người (trong đó: Nữ 18 người)

 .........................................................................................................................................

 

 10. CÔNG ĐOÀN NH TMCP CÔNG THƯƠNG CN HÙNG VƯƠNG

 

                Chủ tịch : Đoàn Thị Thuý Hiên 

Địa chỉ:   SN 806 - Đường Hùng Vương - Việt Trì – Phú Thọ 

Điện thoại : 0210 3863 548  

Số lượng CNVCLĐ: 72 người (trong đó: Nữ  53 người) 

Số Đoàn viên: 72 người (trong đó: Nữ 53 người)

 .........................................................................................................................................

 

11. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH

 

            Chủ tịch : Đỗ Đình Văn

            Địa chỉ:   Đường Trần Phú - Gia Cẩm - Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 0210 3810 128

            Số lượng CNVCLĐ: 632 người (trong đó: Nữ  380 người)

            Số Đoàn viên: 628  người (trong đó: Nữ 378 người)

.........................................................................................................................................

 

 12. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TỈNH PHÚ THỌ

 

            Chủ tịch : Lê Văn Minh

            Địa chỉ:   Số 1167 - Đường Hùng Vương - Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 0210 3810 444

            Số lượng CNVCLĐ: 148 người (trong đó: Nữ  76 người)

            Số Đoàn viên: 148  người (trong đó: Nữ 76 người)

 .........................................................................................................................................

 

 

 13. CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

            Chủ tịch : Trương Việt Phương

            Địa chỉ:  SN 76 - Đường Quang Trung - Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 0210 3814 827 

            Số lượng CNVCLĐ: 177 người (trong đó: Nữ  74 người)

            Số Đoàn viên: 177  người (trong đó: Nữ 74 người)

 .........................................................................................................................................

 

14. CÔNG ĐOÀN NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG

            Chủ tịch : Nguyễn Thị Nhân

 

            Địa chỉ:   SN 1464 - Đường Hùng Vương - Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 0210 3841 189

            Số lượng CNVCLĐ: 103 người (trong đó: Nữ  58 người)

            Số Đoàn viên: 99  người (trong đó: Nữ 56 người)

 .........................................................................................................................................

 

 15. CÔNG ĐOÀN NH CÔNG THƯƠNG THỊ XÃ PHÚ THỌ

 

            Chủ tịch : Phan Ngọc Hải

            Địa chỉ:   Thị xã Phú Thọ – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 74 người (trong đó: Nữ  37 người)

            Số Đoàn viên: 74  người (trong đó: Nữ 37 người)

 .........................................................................................................................................

 

 16. CÔNG ĐOÀN NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ THỌ

 

            Chủ tịch : Đặng Thị Thúy

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 31 người (trong đó: Nữ  22 người)

            Số Đoàn viên: 31  người (trong đó: Nữ 22 người)

 ........................................................................................................................................

 

 17. CÔNG ĐOÀN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

 

            Chủ tịch : Lê Xuân Trung

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 40 người (trong đó: Nữ  21 người)

            Số Đoàn viên: 40  người (trong đó: Nữ 21 người)

 .........................................................................................................................................

 

 18. CÔNG ĐOÀN NH TMCP QUÂN ĐỘI PHÚ THỌ

 

            Chủ tịch : Nguyễn Thị Dung

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 77 người (trong đó: Nữ  39 người)

            Số Đoàn viên: 61  người (trong đó: Nữ 31 người)

 .........................................................................................................................................

 

 19. CÔNG ĐOÀN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG

 

            Chủ tịch : Hà Thanh Hải

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 51 người (trong đó: Nữ  29 người)

            Số Đoàn viên: 51  người (trong đó: Nữ 29 người)

 .........................................................................................................................................

 

 20. CÔNG ĐOÀN NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

 

            Chủ tịch : Vi Long Hải

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 28 người (trong đó: Nữ  14 người)

            Số Đoàn viên: 28  người (trong đó: Nữ 14 người)

 .........................................................................................................................................

 

 21. CÔNG ĐOÀN NH TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

 

            Chủ tịch : Lý Thị Nhung

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 31 người (trong đó: Nữ  17 người)

            Số Đoàn viên: 31  người (trong đó: Nữ 17 người)

 .........................................................................................................................................

 

 22. CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

 

            Chủ tịch : Phùng Thế Phiến

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 777 người (trong đó: Nữ  194 người)

            Số Đoàn viên: 777  người (trong đó: Nữ 194 người)

 .........................................................................................................................................

 

 

 23. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

 

            Chủ tịch : Đặng Thị Tiên Phong

            Địa chỉ:   Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 115 người (trong đó: Nữ  78 người)

            Số Đoàn viên: 115  người (trong đó: Nữ 78 người)

 

 .........................................................................................................................................

 

 24. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

 

            Chủ tịch :  Đoàn Thanh Ngọc

            Địa chỉ:   Tiên Kiên - Lâm Thao – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 352 người (trong đó: Nữ  178 người)

            Số Đoàn viên: 352  người (trong đó: Nữ 178 người)

 .........................................................................................................................................

 

 25. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

 

            Chủ tịch : Nguyễn Thị Lưu Hoa

            Địa chỉ:   Phường Tân Dân - Thành Phố Việt Trì – Phú Thọ

            Điện thoại : 

            Số lượng CNVCLĐ: 265 người (trong đó: Nữ  186 người)

            Số Đoàn viên: 265  người (trong đó: Nữ 186 người)

 .........................................................................................................................................

 

 

 


Các tin khác

GIỚI THIỆU CHUNG

GIẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

THÔNG BÁO
CV “Vv phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh ”
THƯ VIỆN ẢNH
HỘI DIỄN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ VÀ KỶ NIỆM 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

PHÚ THỌ NHỮNG LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM

Biểu Dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ


Xem tất cả

VIDEO CLIP
MUSIC

LIÊN KẾT
TRUY CẬP
Số người đang online:
164
Số lượt truy cập:
184

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN ĐẤT TỔ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Giấy phép số:18/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ.
  Điện thoại: (0210) 3846 482; Email: congdoandatto@gmail.com