CNVCLĐ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
 

idrossiclorochina farmacodinamica

go plaquenil go

idrossiclorochina farmacodinamica

go plaquenil go

furosemid 80

furosemid subkutan lhvorvikankobe.website furosemid ulotka

efexor depot

efexor fiyat http://markenavnog.website/efexor-m%C3%A6rke-navn.shtml efexor uykusuzluk

Chủ tịch:      Nguyễn Thị Hồng Lâm

Địa chỉ:        Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương – Việt Trì – Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3846 482

Số lượng CNVCLĐ: 136.027 người (Nữ  86 661 người)

              + Quản lý trực tiếp: 114 976 người (Nữ:77 936 người)

              + Quản Lý phối hợp: 21 051 người

Số Đoàn viên: 119 659 người (Nữ 80 320 người)

              + Quản lý trực tiếp: 106 571 người (Nữ: 71 944 người)

Số Công đoàn cơ sở: 1798 CĐCS

              + Quản lý trực tiếp: 1 734 CĐCS

              + Quản Lý phối hợp: 64 CĐCS

Số Đảng viên: 40 185 người.

              + Quản lý trực tiếp: 34 953 người.

              + Quản Lý phối hợp: 5 232 người

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

KHOÁ XV NHIỆM KỲ (2013 – 2018)

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHÂN DUNG 

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Hồng Lâm

 

1973

 

 

Tỉnh Ủy viên - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,

 

 

 

 

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

 

2

Nguyễn Việt Hùng

1960

 

Phó chủ tịch

Liên đoàn lao động tỉnh

 

3

Phạm Sơn 1972    

Phó chủ tịch

Liên đoàn lao động tỉnh

4 Đỗ Thị Ngọc Ánh   1978

Phó chủ tịch

Liên đoàn lao động tỉnh

 

5

Phạm Tiến Dũng 1974

 

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh


6

Phùng Quang Vinh

1971

 

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

7

Quách Tấn Công 1971

 

Ủy viên Ban thường vụ,

Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh


8

Bùi Thị Thu Hương


1978

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

Liên đoàn lao động tỉnh


9

Trần Thị Giang

 

1976

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh


10 Bùi Văn Hiệp 1962  

Ủy viên Ban thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra - LĐLĐ tỉnh

11 Nguyễn Lan Hương   1973

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh

   

12

Nguyễn Ngọc Tuân

 1969


Ủy viên Ban thường vụ,

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Việt Trì

 

 

 

 

 

 

 

13


Nguyễn Đức Sinh

1963

 

Ủy viên Ban thường vụ,

Chủ tịch các Khu công nghiệp Phú Thọ


14


  Đặng Minh Tiến

1975

 

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo Dục tỉnh

15

Lê Tiến Dũng

1975

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Thao

16

Trần Thiện Điệp


1978

 

Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

17

Ngô Duy Tâm

1971

 

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Thọ

18


Hán Trung Kết

 1967


Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Ninh

19

Lương Ngọc Khanh

1961

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Thao


20

Nguyễn Ngọc Hà

1975

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

21

Nguyễn Văn Tuyến

 1968

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Khê

22

Đinh Xuân Hồng

1964


Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Sơn


23

Trịnh Minh Hải

1970

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Sơn


24

Triệu Thị Minh Phương


 1966

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Lập


25

Bùi Thị Kim Thêu

 

1976

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Ba


26

Nguyễn Minh Thắng

1972


Chủ tịch LĐLĐ huyện Hạ Hoà

 

27

Hà Lương Tuấn

1973

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đoan Hùng

 

28

Hà Hữu Mộc

1957

 

Phó phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y Tế

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh


29

Lê Anh Dũng

 1971


 

Chủ tịch Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh


 


30

Thiều Quang Hạnh

1959

 

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

 

31

Nguyễn Văn Oanh

1963

 

Phó trưởng Ban Quản lý

các Khu công nghiệp Phú Thọ


32

Nguyễn Thị Bạch Tuyết


 1975

Chủ tịch Công đoàn

Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

33

Nguyễn Xuân Thuỷ

1965

 

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

 

34 Nguyễn Huy Hồng
1971   Phó Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ BAN KIỂM TRA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỈNH KHOÁ XV

1

Bùi Văn Hiệp

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

2

Nguyễn Hữu Thành

Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3

Lại Phương Hoa

Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

4

Khổng Đăng Hải

Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thị xã Phú Thọ

5

Lại Thị Thảo

Chuyên viên, Chủ nhiệm UBKT CĐ ngành Giáo dục

6

Đinh Thị Minh Hồng

Phó trưởng phòng Kiểm tra, BHXH tỉnh

7

Trần Thanh Bá

Giám đốc Trung tâm thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài hính, Sở Tài chính

 

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - TP. Việt Trì - T. Phú  Thọ

Điện thoại Văn phòng: 0210. 3846.482. Fax: 0210.3842.852 ; Email: congdoandatto@gmail.com

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

THƯỜNG TRỰC

 

1

 Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Lâm

 UV Ban Chấp hành Tỉnh ủy - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

0210 3856 027

2

 Đ/c: Nguyễn Việt Hùng

 Phó chủ tịch

0210 3818 467

3 Đ/c: Phạm Sơn Phó chủ tịch 0210 3818 467
4 Đ/c: Đỗ Thị Ngọc Ánh
Phó chủ tịch  

 

CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

 

 

VĂN PHÒNG

 

1

  Đ/c: Quách Tấn Công

UVBTV, Chánh Văn phòng

0210. 3846.482

2 Đ/c: Vy Thu Hà
Phó Chánh Văn phòng
 

 

BAN TỔ CHỨC

0210 3842 715 

1

  Đ/c: Phùng Quang Vinh

 UVBTV, Trưởng ban

 

2

 Đ/c: Trần Thiện Điệp

 UV BCH, Phó ban

 

3  Đ/c: Lại Phương Hoa Phó ban  

 

BAN TÀI CHÍNH

0210 3842 716 

1

  Đ/c: Phạm Tiến Dũng

 UVBTV, Trưởng ban

 

 

BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

0210 3842 714 

1

  Đ/c: Bùi Thị Thu Hương

 UVBTV, Trưởng ban

 

2  Đ/c: Đinh Anh Tuấn Phó ban  
3  Đ/c: Đỗ Trung Kiên Phó ban  

 

BAN TUYÊN GIÁO

0210 3842 713 

1

  Đ/c: Trần Thị Giang

 UVBTV, Trưởng Ban

 

2 Đ/c: Phạm Thị Hoài Thủy
Phó ban  

 

BAN NỮ CÔNG

0210 3842 718 

1

  Đ/c: Nguyễn Lan Hương

UVBTV, Trưởng ban

 

2
 Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Phó ban  

 

ỦY BAN KIỂM TRA

0210 3842 717 

1

  Đ/c: Bùi Văn Hiệp

UVBTV, Chủ nhiệm

 

2

  Đ/c: Nguyễn Hữu Thành

 Phó chủ nhiệm

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

 

 

NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG TỈNH

 

1

  Đ/c: Nguyễn Thị Phương

 Quyền Giám đốc

0210 3811 465

2

  Đ/c: Đỗ Duy Minh

 Phó Giám đốc

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG ĐOÀN

 

1

Đ/c: Nguyễn Hữu Bình

 Quyền Giám đốc

0210 3846 928

 

CÔNG TY DU LỊCH - DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN

 

1

 Đ/c: Quách Tấn Công

Giám đốc

0913 282 701

 


Các tin khác

GIỚI THIỆU CHUNG

GIẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ PHỐI HỢP

THÔNG BÁO
CV “Vv phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh ”
THƯ VIỆN ẢNH
HỘI DIỄN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ VÀ KỶ NIỆM 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

PHÚ THỌ NHỮNG LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM

Biểu Dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ


Xem tất cả

VIDEO CLIP
MUSIC

LIÊN KẾT
TRUY CẬP
Số người đang online:
171
Số lượt truy cập:
188

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN ĐẤT TỔ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Giấy phép số:18/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ.
  Điện thoại: (0210) 3846 482; Email: congdoandatto@gmail.com