CNVCLĐ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ
 

perilax pris

perilax uden recept perila.website perilax 5 mg

zoloft

zoloft wiki zolofudenrecept.website zoloft wiki

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Chủ tịch:       Nguyễn Ngọc Tuân

Phó chủ tịch: Lê Văn Chín; Nguyễn Thị Yên; Nguyễn Hữu Chiến.

Địa chỉ:        Phường Tiên Cát – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3814 141

Số lượng CNVCLĐ: 13 363 người (trong đó: Nữ  9 663 người)

Số Đoàn viên: 10 240 (trong đó: Nữ 7 341 người)

Số Công đoàn cơ sở: 177 CĐCS

            + Quản lý trực tiếp: 160 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 17 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ PHÚ THỌ

Chủ tịch:      Ngô Duy Tâm

Phó Chủ tịch: Khổng Đăng Hải

Địa chỉ:        Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3821 044

Số lượng CNVCLĐ: 5 927 (trong đó: Nữ 4 828 người)

Số Đoàn viên: 5 437 người (trong đó: Nữ 4 437 người).

Số Công đoàn cơ sở: 68 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 64 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 4 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

3. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÂM THAO

Chủ tịch:      Lương Ngọc Khanh

Phó Chủ tịch: Lê Tiến Dũng

Địa chỉ:        Thị Trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3825 790

Số lượng CNVCLĐ: 3 446 người (trong đó: Nữ: 2 264 người).

Số Đoàn viên: 3 164 (trong đó: Nữ: 2 070 người).

Số Công đoàn cơ sở: 96 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 95 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 1 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

4. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÙ NINH

Chủ tịch:  Hán Trung Kết

Phó Chủ tịch: Hoàng Minh Phú

Địa chỉ:      Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3829 295

Số lượng CNVCLĐ:  4 124 người (trong đó: Nữ: 2 954 người)

Số Đoàn viên: 3 985 (trong đó: Nữ: 2 930 người).

Số Công đoàn cơ sở: 102 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 99 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 3 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

5. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH BA

Chủ tịch:      Bùi Thị Kim Thêu

Phó Chủ tịch: Bùi Quang Việt

Địa chỉ:        Thị Trấn Thanh Ba huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3885 230

Số lượng CNVCLĐ:  3 859 người (trong đó: Nữ: 2 437 người)

Số Đoàn viên: 3 531 người (trong đó: Nữ: 2 283 người).

Số Công đoàn cơ sở: 128 CĐCS     

+ Quản lý trực tiếp: 124 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 4 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

6. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐOAN HÙNG

Chủ tịch:      Hà Lương Tuấn

Phó Chủ tịch:  Kiều Công Tuấn; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Địa chỉ:        Thị trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3880 458

Số lượng CNVCLĐ:  6 393 người (trong đó: Nữ: 4 552 người)

Số Đoàn viên: 5 373 người (trong đó: Nữ: 3 766 người).

Số Công đoàn cơ sở: 137 CĐCS     

+ Quản lý trực tiếp: 135 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 2 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

7. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM KHÊ

Chủ tịch:  Nguyễn Văn Tuyến

Phó Chủ tịch:  Hoàng Quốc Bảo

Địa chỉ:        Thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:    0210 3889 305

Số lượng CNVCLĐ:  3 795 người (trong đó: Nữ: 2 434 người)

Số Đoàn viên: 3 617 người (trong đó: Nữ: 2 271 người).

Số Công đoàn cơ sở: 143 CĐCS     

+ Quản lý trực tiếp: 143 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 0 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

8. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẠ HÒA

Chủ tịch:      Nguyễn Minh Thắng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Quang Châm

Địa chỉ:       Thị trấn Hạ Hòa huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3883 223

Số lượng CNVCLĐ:  3 012 người (trong đó: Nữ: 1 877 người)

Số Đoàn viên: 2 965 (trong đó: Nữ: 1 862 người).

Số Công đoàn cơ sở: 134 CĐCS     

+ Quản lý trực tiếp: 132 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 2 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

9. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TAM NÔNG

Quyền Chủ tịch:   Nguyễn Khắc Long   

Địa chỉ:       Thị trấn Hưng Hóa huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3879 234

Số lượng CNVCLĐ:  2 645 người (trong đó: Nữ: 1 603 người)

Số Đoàn viên: 2 232 (trong đó: Nữ: 1 422 người).

Số Công đoàn cơ sở: 98 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 95 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 3 CĐCS

...........................................................................................................................................

10. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH THỦY

Chủ tịch:  Nguyễn Ngọc Hà   

Phó Chủ tịch: Phạm Văn Chung

Địa chỉ:        Thị trấn La Phù huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3877 132

Số lượng CNVCLĐ:  3 168 người (trong đó: Nữ: 2 095 người)

Số Đoàn viên: 2 479 người (trong đó: Nữ: 1 584 người).

Số Công đoàn cơ sở: 83 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 83 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

11. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH SƠN

Chủ tịch:  Đinh Xuân Hồng

Phó Chủ tịch: Hà Thị Định

Địa chỉ:    Thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3873 221

Số lượng CNVCLĐ:  4 150 người (trong đó: Nữ: 2 677 người)

Số Đoàn viên: 3 886 (trong đó: Nữ: 2 381 người).

Số Công đoàn cơ sở: 125 CĐCS     

+ Quản lý trực tiếp: 121 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 4 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

12. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÂN SƠN

Chủ tịch:     Trịnh Minh Hải

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ:        xã Tân Phú huyện huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3615 024

Số lượng CNVCLĐ:  2 826 người (trong đó: Nữ: 1 628 người)

Số Đoàn viên: 2 748 (trong đó: Nữ: 1 611 người).

Số Công đoàn cơ sở: 88 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 83 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 5 CĐCS

...........................................................................................................................................

 

13. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN LẬP

Chủ tịch:     Triệu Thị Minh Phương

Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Hoài Phương

Địa chỉ:        Thị trấn Yên Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:   0210 3870 196

Số lượng CNVCLĐ:  3 065 người (trong đó: Nữ: 1 838 người)

Số Đoàn viên: 2 562 người (trong đó: Nữ: 1 544 người).

Số Công đoàn cơ sở: 99 CĐCS       

+ Quản lý trực tiếp: 98 CĐCS

            + Quản Lý phối hợp: 1 CĐCS

 


Các tin khác

GIỚI THIỆU CHUNG

GIẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẢN LÝ PHỐI HỢP

THÔNG BÁO
CV “Vv phát biểu ý kiến tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh ”
THƯ VIỆN ẢNH
HỘI DIỄN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ VÀ KỶ NIỆM 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

PHÚ THỌ NHỮNG LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC HỒ VỀ THĂM

Biểu Dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN PHÚ THỌ


Xem tất cả

VIDEO CLIP
MUSIC

LIÊN KẾT
TRUY CẬP
Số người đang online:
156
Số lượt truy cập:
181

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN ĐẤT TỔ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ

Giấy phép số:18/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cấp.

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ.
  Điện thoại: (0210) 3846 482; Email: congdoandatto@gmail.com